Тествайте редовно вашите архиви

Преди няколко дни казах, че архивирането не е резервно копие, ако има само едно копие. Друго важно правило е, че архивирането не е резервно копие, ако всъщност не работи.

Това е рядко, но за съжаление не е невъзможно, че архивният файл или резервният твърд диск всъщност може да бъде повреден и никога да не ви даде достъп, който ще ви е необходим, ако основните ви файлове се провалят.

Единственият начин да знаете, че сте в ясна е да тествате резервните си копия сега и тогава. Вземете някои примерни файлове и ги издърпайте обратно на главния компютър и проверете дали са наред. Изпълнявайте основна диагностика на твърдия диск на резервната си копие сега и тогава, за да се уверите, че тя все още е в здраво състояние.

Ако извадите резервно копие няколко пъти в годината и го третирате, както се опитвате да възстановите след неуспех, това е добър начин да знаете, че наистина ще ви спаси, когато всъщност се нуждаете от него.

 

Оставете Коментар