Все още ли гледате само един компютърен монитор на работното място? Само един? Ето един хубав аргумент, който ви помага да разширите хоризонтите на работния плот. Имаше няколко проучвания през последното десетилетие, които разглеждаха ползите от няколко монитора, вместо да използват само един екран. Във всички проучвания, резултатите сочат, че от 9 до 35% до 50% подобрения в производителността за общи офис задачи. Чрез разделянето на задачите на екраните - като уеб или офис приложения, и електронната поща и чата от друга - често можете да се ч